Phục hồi răng bị mất bằng cấy ghép implant Cấy ghép Implant có thể tồn tại trong bao lâu?
Thứ Năm, ngày 26 tháng 5 năm 2016
Thứ Tư, ngày 25 tháng 5 năm 2016
Thứ Sáu, ngày 26 tháng 6 năm 2015
Thứ Hai, ngày 04 tháng 5 năm 2015
Thứ Ba, ngày 07 tháng 4 năm 2015
Chủ Nhật, ngày 22 tháng 3 năm 2015
Thứ Sáu, ngày 20 tháng 3 năm 2015
Thứ Hai, ngày 02 tháng 3 năm 2015
Chủ Nhật, ngày 18 tháng 1 năm 2015