Phục hồi răng bị mất bằng cấy ghép implant Cấy ghép Implant có thể tồn tại trong bao lâu?
Thứ Bảy, ngày 20 tháng 8 năm 2016
Thứ Năm, ngày 04 tháng 8 năm 2016
Thứ Tư, ngày 03 tháng 8 năm 2016
Thứ Hai, ngày 01 tháng 8 năm 2016
Thứ Sáu, ngày 29 tháng 7 năm 2016
Thứ Năm, ngày 28 tháng 7 năm 2016
Thứ Tư, ngày 27 tháng 7 năm 2016
Thứ Ba, ngày 26 tháng 7 năm 2016
Thứ Sáu, ngày 22 tháng 7 năm 2016